Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích 2018

Rozsah: 160 hodin
 
Cena: 17.000,- Kč
 
Akreditace MPSV: A2018/0100-SP
Lektoři: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová, Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Soňa Pančochová, MUDr. PhDr. Petr Pastucha, Ph.D., Mgr. Veronika Klimková
Místo konání: Dákiní - centrum jógy a meditací, 8. května 12/14, Olomouc
Další informace: Ubytování a stravu si zajišťují a hradí účastníci sami
 
Termíny jednotlivých bloků:

·       Blok I.:        13. - 15.4.2018

·       Blok II.:       27. - 29.4.2018

·       Blok III.:      25. - 27.5.2018

·       Blok IV.:      15. - 17.6.2018

·       Blok V.:       14. - 16.9.2018

·       Blok VI.:      19. - 21.10.2018

·       Blok VII.:     9. - 11.11.2018

·       Blok VIII.:    7. - 9.12.2018
 
Časový harmonogram:
1. den (pátek)                16:00 - 21:00 hod.
2. den (sobota)                9:00 - 16:45 hod.
3. den (neděle)                8:30 - 13:30 hod. 
 
Podmínkou absolvování kurzu je účast na 90% výuky. Absenci lze nahradit v dalším běhu kurzu (jeden blok zdarma, účast na každém dalším je zpoplatněna). Kurz je ukončen zkouškou. Účast na prvním a posledním bloku je povinná. Maximální počet účastníků je 18. Kurz zahájíme při minimálním počtu 15 účastníků.
 

Přihlášky jsme přijímali do 31.1.2018. Nyní probíhá výběr účastníků. Pokud máte zájem dostat informaci o otevření dalšího výcviku v roce 2019, vyplňte prosím krátký formulář. Až vypíšeme další běh, pošleme Vám na e-mail upozornění a odkazy, kde se budete moci přihlásit.

Z došlých přihlášek vybíráme 18 účastníků a 3 náhradníky. Účastníky vybíráme tak, aby skupina byla pestrá a byla přínosná pro účastníky i lektory. O zařazení do kurzu budete vyrozuměn/a e-mailem, ve kterém Vám zašleme smlouvu k výcviku komplexní krizové intervence a fakturu pro zaplacení kurzovného.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na některém z našich kontaktů.
 
Anotace výcviku:
Výcvik komplexní krizové intervence připraví absolventa na aplikaci krizové intervence v sociálních službách. Výcvik zahrnuje mimo jiné i přípravu pro sociální služby telefonická krizová pomoc, krizová pomoc a intervenční centra. Výcvik připravuje pro všechny typy krizové intervence, tj. krizovou intervenci tváří v tvář, telefonickou krizovou intervenci a krizovou intervenci poskytovanou prostřednictvím internetu. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s odbornými tématy krizové intervence se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb. Ve výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik krizové intervence. Nedílnou součástí kurzu je také sebepéče krizového interventa a její praktický nácvik. 

 

Profil absolventa výcviku:

  • Absolvent výcviku zná pojmy související s krizí a krizovou intervencí, má osvojeny zásady a techniky poskytování krizové intervence a dovede ji účinně poskytnout v praxi.
  • Absolvent je schopen poskytovat krizovou intervenci uživatelům služeb sociální prevence, zejména pak uživatelům, sociálních služeb krizová pomoc (§60), intervenční centra (§60a) a telefonická krizová pomoc (§55). Jednotlivé osvojené znalosti, dovednosti a techniky krizové intervence však lze uplatnit i v jiných sociálních službách vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
  • Je připraven poskytnout kvalifikovanou krizovou intervenci zejména nejohroženějším skupinám, jako jsou např. lidé v akutní krizi, pozůstalí, oběti trestných činů, oběti domácího násilí, drogově závislí a jejich příbuzní, ale i týrané a zneužívané děti.
  • Absolvent kurzu bude připraven poskytnout krizovou intervenci také uživatelům služeb sociální péče, např. domovy pro seniory, denní stacionáře, chráněné bydlení apod.
  • Absolventi kurzu naleznou uplatnění i v  odborném sociálním poradenství. 
  • Absolvent má osvojeny techniky krizové intervence např. aktivní naslouchání, zrcadlení, přerámování, práce s tichem, mlčením, agresí, strachem a úzkostí, panikou a pláčem.
  • Absolvent kurzu je kompetentní k poskytování krizové intervence tváří v tvář, telefonicky i písemně formou internetového chatu. 
  • Absolvent zná návaznou síť služeb, umí z ní vybrat konkrétní službu vhodnou pro klienta a klientovi službu doporučit.
  • Absolvent má základní znalosti právních předpisů vztahujících se k sociálním službám.
  • Absolvent dovede zvládat zátěž, kterou mu poskytování krizové intervence přináší a dovede s ní adekvátně pracovat.