Naše kurzy

Naše kurzy jsou otevřené pro veřejnost ve vypsaných termínech. Kurzy si také můžete objednat tzv. „na klíč“. Rádi se pak s vámi dohodneme na konkrétních podmínkách (místo, čas, cena). Pokud v nabídce kurzů nenaleznete téma, které právě potřebujete, zkontaktujte nás se svým zadáním a pokud to bude v našich možnostech, nový kurz pro vás vytvoříme na zakázku.

Práce s tělem v krizové intervenci
Akreditace: ---
Termín:  21.-22.10.2017
Rozsah: 16 hodin
Místo: Dákiní – Centrum jógy a meditací, 8. května 12/14, Olomouc
Lektoři: Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová
Maximální počet účastníků: 16
Minimální počet účastníků:  10
Cena:  2.500,- Kč
Anotace:
Prakticky i teoreticky vás seznámíme s postupy, jak pracovat s tělem při projevech krize – např. při panice, jak se správně člověka dotýkat při bolestech, s cvičeními pro zvládnutí vzteku či velkého napětí, s relaxačními technikami vhodnými pro lidi v krizi i pro lidi v pomáhajících profesích. Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak pracovat s dotekem, poznáte jeho možnosti a limity.
Účast na kurzu není podmíněna absolvováním výcviku v krizové intervenci. Kurz je určen nejen pro ty, kteří pracují s lidmi v krizi. Práce bude probíhat v sedě, v leže i ve stoje. Je vhodné mít pohodlné oblečení, podložku na lehnutí a deku. Kurz probíhá v centru Olomouce v příjemném a klidném prostředí Dákiní – Centra jógy a meditací (www.dakini-olomouc.cz)
V místě bude k dispozici drobné občerstvení (voda, káva, čaj a maličkosti k zakousnutí).
 
 

Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
 

Psychologická první pomoc I.
Akreditace: ---
Rozsah: 16 hodin
Cena:
Anotace: Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí umět pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Absolvent kurzu, je schopen poskytovat psychologickou první pomoc například na místě neštěstí, v evakuačním centru či v běžném životě. Ví, jak předat člověka do další péče. Kurz je zaměřen prakticky, především na navazování kontaktu a na umění být s druhými a naslouchat jim. Součástí kurzu jsou informace a praktické ukázky sebepéče pomáhajících.
Max. počet účastníků je 15.
Lektoři: Mgr. David Dohnal Mgr. Simona Dohnalová
 

Psychologická první pomoc II.
Akreditace: ---
Rozsah: 16 hodin
Cena:
Anotace:
Lektoři: Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová
 

Škola a mimořádná událost
Akreditace: ---
Rozsah: 16 hodin
Cena:
Anotace:
Lektoři: Mgr. David Dohnal Mgr. Simona Dohnalová